BETALINGSFORMER
Kreditkort:

     Paspolerings trykfod

Superpris
DKK 175,00

PASPOLERINGSTRYKFOD
411 85 10-45

Sy paspoleringsbånd ind i sømme og kanter for en mere professionel finish. Dæk
snoren med stof for speciel kantning. Ligesøm, stinglængde 2,5.

1. Sæt paspoleringstrykfoden på Sy bånd ind i en søm.
2. Placér båndet langs sømlinien på højre side af stoffet. Placér det andet stykke
stof ovenpå ret mod ret.
3. Læg stof- og paspoleringsbåndlagene under paspoleringstrykfoden med
båndet i sporet på undersiden af trykfoden. Sy. Sporet på undersiden af
trykfoden styrer båndet som vist. (Tips: Klip små hak i sømmerummet på
båndet i rundinger og hjørner.)

Lav bånd af stoffet:
1. Klip strimler på skrå eller på tværs, som er brede nok til at dække snoren
plus sømmerum.
2. Læg snoren på vrangen af stofstrimlen og fold stoffet over snoren.
3. Placér stoffet og snoren under paspoleringstrykfoden med snoren i sporet på
trykfodens underside.
4. Sy. Sporet styrer snoren, så stoffet dækker den jævnt. (Tips: Når du syr dette
bånd ind i tøj, skal du justere nålepositionen, så der sys en indstilling tættere
ved snoren for at dække den første søm.)