BETALINGSFORMER
Kreditkort:

     Ligesømstrykfod

Superpris
DKK 175,00

LIGESØMSTRYKFOD

411 85 35-45

Ligesøm, nåleposition i midten, stinglængde efter ønske.

1. Sæt ligesømstrykfoden på. Ligesømstrykfoden er forsynet med et hul, der
er lige nøjagtig stort nok til nålen, når maskinen er indstillet til ligesøm med
nålen i midterposition. Til specielle stikninger og ligesøm i specielle stoffer.
Ligesømsstingpladen kan fås som ekstratilbehør.

Bemærk - HUSK: Indstil din Designer til sikring af stingbredden.